PODMÍNKY PROVOZU OD 15. 6. 2021

Kino Rýmařov
PROGRAM PREMIÉRY O KINĚ REKLAMA V KINĚ
PODMÍNKY PROVOZU OD 15. 6. 2021 PRO DĚTI REZERVAČNÍ SYSTÉM

PODMÍNKY PROVOZU OD 15. 6. 2021

Kapacita sálu může být zaplněna nejvýše z 50 %

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Není možné prodávat ani konzumovat občerstvení.

Při příchodu musí diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.
  • děti do 6 let věku jsou z tohoto vyjmuty

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×